Особливості використання інформаційних технологій в документознавстві

курсовая работа

Перелік умовних позначень

АІС - автоматизована інформаційна система

АІСОД - автоматизовані інформаційні системи опрацювання даних

АРМ - автоматизоване робоче місце

АСЗУ - автоматизована система забезпечення управління

АСУ - автоматизована система управління

БД - база даних

ІДС - інформаційно-довідкові системи

ІС - інформаційна система

ІТ - інформаційна технологія

СУБД - система управління базами даних

СОД - система опрацювання даних

Вступ

Обєктом дослідження є особливості використання інформаційних технологій в документознавстві, які передбачають існування комплексу відповідних технічних засобів, що забезпечують реалізацію інформаційного процесу, і важливу роль мережі Інтернет / Інтранет, що повязує дії персоналу і технічних засобів у єдиний технологічний процес.

Предметом дослідження роботи - перспективи розвитку значного прогресу, який можна досягти в галузі документознавства з впровадженням відповідних інформаційних компютерних технологій, які роблять інформаційний процес більш гнучким, індивідуалізованим і одночасно забезпечує можливість користувачам використовувати глобальні ресурси для документознавства, спілкуватись та обмінюватись досвідом.

Мета визначає завдання роботи:

· розглянути етапи розвитку інформаційних технологій та поняття інформаційної технології в документознавстві;

· використання інформаційних технологій в документознавстві, складові частини та інструментарій інформаційних технологій;

· особливості використання інформаційних технологій шляхом мережі Інтернет / Інтранет та технічних засобів з впровадження відповідних інформаційних технологій.

Теоретичне значення роботи - огляд використання інформаційних технологій в документознавстві, як систему методів і способів збирання, передавання, накопичення, опрацювання, зберігання, подання і використання інформації з застосуванням технічних засобів.

Практичне значення роботи - розгляд шляхів практичного використання технічних засобів і мереж Інтернет / Інтранет сучасних електронних ресурсів для впровадження в роботу організацій, працюючих у будь-якій галузі

Структура курсової роботи: титульний аркуш, зміст, перелік умовних позначень, вступ, основна частина - розділ 1 (підрозділів 3) і розділ 2 (підрозділів 2), висновки, список використаної літератури, додатки - роздрукована презентація курсової роботи (7 сторінок) та компакт-диск (з текстом і презентацією курсової роботи).

Ключові слова: технологія, інформаційна технологія, автоматизація, автоматизована інформаційна система, автоматизовані інформаційні системи опрацювання даних, автоматизоване робоче місце, автоматизована система забезпечення управління, технологія баз даних, копіювальні апарати, сканер, принтер, мережа Інтернет, мережа Інтранет.

Делись добром ;)