Проект магістральної волоконно–оптичної лінії зв’язку Вінниця–Луганськ з розробкою приладу для подальшого тестування нормальної роботи по передачі цифрової інформації

дипломная работа

2.2.1 Вибір системи передачі

Для організації даної ВОСП виберемо СП рівня STM-4 фірми "SIEMENS"[3]. Функціональна схема мультиплексора STM-4 приведена на рис. 1.2.

Рисунок 2.1 - Схема мультиплексора з функцією вводу/виводу

Основні технічні характеристики синхронного мультиплексора STM - 4 фірми "SIEMENS" приведені в табл. 2.7.

Таблиця 1.3

Основні технічні характеристики СП рівня STM - 4 фірми "SIEMENS"

Найменування показників

Одиниця виміру

Значення

Лінійна швидкість

Мбіт/с

622.08

Діапазон довжини хвилі

нм

1520-1560

Максимальний частотний діапазон

нм

0,5

Потужність передачі

дБ

-0,5

Загасання відображеного сигналу ОК

дБ

>10

Допустима хроматична дисперсія

пс

3,5

Мінімальна вхідна чутливість dBm-39

Максимальна вхідна оптична потужність

dBm

-10

Максимальне відбиття сигналу

дБ

15

Втрати, викликані шумом передавача і дисперсії

дБ

<1

Рис. 2.2 - Структурна схема мультиплексора

де - SETS (SDH Equipment Timing) - інтерфейс для зовнішніх та внутрішнього джерел синхронізації SDH обладнання. Реалізує функцію вибору між джерелами синхронізації з різними пріоритетами і автоматичне перемикання між ними, а також функцію повідомлень про статус синхронізації SSM, що підвищує надійність роботи.

NMU - модуль мережевої системи управління;

SOT (Segment Overhead Terminal) - модуль термінальної обробки секційних змістів.

Мультиплексор SDH STM-4 - призначений для побудови оптичних мереж доступу. Мультиплексор може працювати по двох одномодових оптичних волокнах. STM-4 може працювати, як незалежно, так і сумісно з STM-1, як мультиплексор введення/виводу ADM або як термінальний мультиплексор ТМ, щоб утворювати лінійні, кільцеві або багатокільцеві ланцюги. STM-4 також може працювати як крос-комутатор.

Інтерфейси мультиплексора Транспорт-s4:

* 4 оптичних інтерфейса 155Мбіт/c - A,В,С,D, які можуть працювати незалежно або в режимі 1 + 1;

* 2 оптичних інтерфейса 622 Мбіт/с - E і F, які можуть працювати в режимі 1 + 1.

Відповідає стандартам G.811, G.812 і G.813, тобто може мати декілька джерел синхронізації і здійснювати автоматичне перемикання між ними.

Делись добром ;)