Аналіз побудови радіотрактів багаточастотних широкосмугових сигналів з OFDM

дипломная работа

Висновки до розділу

Розділ 3. Оцінка завадостійкості

  • 3.1 Параметри що оцінюються
  • 3.2 Планування експерименту
  • Делись добром ;)