Аналіз та синтез системи автоматичного регулювання швидкості двигуна прокатного стану

дипломная работа

Перелік позначень та скорочень

ТАУ - теорія автоматичного управління;

САУ - система автоматичного управління;

ЕДС - електрорушійна сила;

ПС - прокатний стан;

ПФ - передатна функція;

АУ - автоматичне управління;

ДР - диференційне рівняння;

ЛЧХ - логаріфмічна частотна характеристика;

ХР - характеристичне рівняння;

АФХ - амплітудно - фазова характеристика;

АФЧХ - амплітудно - фазова частотна характеристика;

ЛАЧХ - логаріфмічно - амплітудна частотна характеристика;

ЛФЧХ - логаріфмічно - фазова частотна характеристика;

ОПФ - одинична перехідна функція.

Делись добром ;)