Апарат штучної вентиляції легенів Savina

курсовая работа

Вступ

Штучна вентиляція легенів (ШВЛ) дуже часто є основним компонентом анестезіологічного забезпечення хірургічних втручань, інтенсивної терапії та реанімації. Ефективність її у багатьох випадках визначається своєчасністю застосування, ретельністю дотримання методики проведення вентиляції легенів і переведення хворих на самостійне дихання, рівнем організації контролю за станом газообміну в легенях.

У реалізації цих принципів важливу роль відіграє якість апаратів штучної вентиляції легенів, відповідність їх сучасним вимогам. В останні роки розроблено і впроваджується в практику багато нових апаратів ШВЛ з широкими функціональними можливостями. Виходячи з цього все більш гостріше постає проблема оцінки технічного стану, технічного обслуговування та ремонту даного типу апаратури.

Виходячи з вищенаписаного, в даній роботі розглядається апарат штучної вентиляції легенів Savina, як типовий представник даного типу медичної техніки.

апарат відмова живлення

Делись добром ;)