Розрахунок електронного пристрою і генератора імпульсів

курсовая работа

2.2 Розрахунок окремих вузлів схеми

Для всіх мікросхем з оу я використовую операційний підсилювач К1401УД13

Електричні параметри операційного підсилювача К1401УД13

№ п/п

Найменування параметра

Позначення

Числове значення

1

Коефіцієнт посилення на напрузі

Ку.

не менше 2000

2

Напруга споживання

Uпит.

±15 В

3

Споживання струму

Iпотр.

8,5 нА

4

Э.Д.С. пересування

Uсм.

±5 мВ

5

Температурний коефіцієнт

ТК.

30 мкВ/К

6

Струм входа

Iвх.

150 нА

7

Коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу

Мсф.

70 дБ

8

Частота одиничного посилення

f1

2,5 МГц

9

Максимальна швидкість наростання вхідної напруги

Vmax.

0,5 В/мкс

10

Максимальна вихідна напруга

Uвых. max.

12,5 В

11

Опір навантаження

2 КОм

Перетворювач ток - напруга:

схема:

(так як в стандартному ряді немає опору з номіналом в то я замість резистора поставив послідовно два опора номінали яких і).

Диференціатор:

схема:

Виберемо номінальне значення конденсатора зі стандартного ряду: припустимо , тому що в стандартному ряді немає спротиву з номіналом в то я замість резистора поставив послідовно чотири опору номінали яких , , и ). Перевіримо умову зворотного звязку

Таким чином: умова виконується.

Вибираю значення резисторів , , , зі стандартного ряду опорів:

припустимо ,

З того, що , а випливає, що

Перевіряємо умову зворотного звязку

Таким чином: умова виконується.

Перетворювач напруга - струм:

схема:

Перевіряємо умову зворотного звязку

Таким чином умова виконується.

Компаратор нульового рівня:

схема:

Даний компаратор перемикається при рівності сигналів і. Якщо, током паратор переходить в стан. Ця позитивна полярність відкриває транзистор npn типу VT1. Це транзистор КТ315В. Через нього починає протікати струм від джерела живлення через прямо включений світлодіодVD1. За умовою завдання ставимо в цьому ланцюзі червоний світлодіод АЛ102А. Якщо, то компаратор переходить в стан. Це негативна полярність відкриває транзистор pnp типу VT2. Це транзистор КТ315Е. Через нього починає протікати струм від джерела живлення через світлодіод VD2, в якості якого ставимо зелений світлодіод КІПДОЗА - 1Л.

Транзисторний ключ 1 (з червоним світлодіодом) схема:

Електричні параметри транзистора КТ315В

№ п/п

Найменування параметра

Позначення

Числова характеристика

1

Максимальна напруга колектор - база

Uкбо

40В

2

Максимальна напруга колектор - емітер

Uкэо

40В

3

Максимальна напруга коллектора

Iкmax

100мА

4

Максимальна постійна разсіяна мощность колектора

Ркmax

0,15Вт

5

Статичний коефіцієнт передачи напруги биполярного транзистора

h21э

30-320

6

Змінний струм колектора

Iкбо

?0,5мкА

7

Гранична частота коефіцієнта передачи струму в схемі с общим емітером

fгр

?250МГц

Електричні параметри червоного світлодіодаАЛ102А

№ п/п

Найменування параметра

Позначення

Числова характеристика

1

Iv

40мккд

2

Пряма напруга

Uпр

2,8В

3

Номінальний прямий струм

Iпр. ном

5мА

4

Максимальна напруга

Imax

0,69мкА

5

Максимальна пряма напруга

Iпр. max

10мА

6

Обратне напруга

Uобр

7

Максимальна темература

Тк. max

70 С

(так як в стандартному ряді немає опору з номіналом в то я замість резистора поставив послідовно три опора номінали яких).

,

,

Допустимо 2

(Так як в стандартному ряді немає опору з номіналом в то я замість резистора поставив послідовно три опору номінали яких, і відповідно).

Транзисторний ключ 2 (з зеленим світлодіодом) схема:

Електричні параметри транзистора КТ3129 - А

№ п/п

Найменування параметра

Позначення

Числова характеристика

1

Максимальна напруження колектора - база

Uкбо

50В

2

Максимальна напруження колектора - эмиттер

Uкэо

50В

3

Максимальна напруга колектора

Iкmax

100мА

4

Максимальна постійна разсіяння мощность колектора

Ркmax

0,075Вт

5

Статический коефіцієнт передачі напруги біполярного транзістора

h21э

80-250

6

Зворотння напруга колектора

Iкбо

?1мкА

7

Гранична частота коефіцієнта передачі напруги в схемі з общим емітером

fгр

?200МГц

Електричні параметри зеленого світлодіода КІПДОЗА - 1Л

№ п/п

Найменування параметра

Позначення

Числова характеристика

1

Iv

32мккд

2

Напряження пряме

Uпр

3

Напруга прямій номінальній

Iпр. ном

5мА

4

Максимальна напруга

Imax

0,57мкА

5

Пряма максимальна напруга

Iпр. max

8мА

6

Зворотня напруга

Uобр

7

Максимальна темература

Тк. max

70 С

Допустимо 2

(Так як в стандартному ряді немає опору з номіналом в то я замість резистора поставив послідовно два опору номінали яких і відповідно). Розрахунок опорів по потужності розсіювання:

Резистори R1 і R3

Вибираємо з стандартного ряду потужностей Р = 0,125Вт

Резистори R2 і R4

Вибираємо зі стандартного ряду потужностей Р = 0,125Вт

Резистори R5 і R6

Вибираємо з стандартного ряду потужностей Р = 0,125Вт

Резистори R7 і R8

Вибираємо з стандартного ряду потужностей Р = 0,125Вт

Резистори R9

Вибираємо з стандартного ряду потужностей Р = 0,125Вт

Резистори R10

Вибираємо з стандартного ряду потужностей Р = 0,125Вт

Резистори R11

Вибираємо з стандартного ряду потужностей Р = 0,025Вт

Резистори R12

Вибираємо з стандартного ряду потужностей Р = 0,125Вт

Резистори R13

Вибираємо з стандартного ряду потужностей Р = 0,025Вт

Делись добром ;)