Розрахунок слідкуючої системи

курсовая работа

2. Диференційне рівняння розімкненої та замкненої систем

Для розімкненої САК маємо систему диференційних рівнянь, що описують окремі елементи САК:

U0 = Кв

Uп = КгрU0

Uдпр + 1) = Кп Uп (17)

р(Тмр+1) = Кд Uд

= Кред

Розв”язуючи систему (17) отримаємо диференційне рівняння розімкненої не корегованої системи:р(Тмр+1) ( Тпр + 1) = К

Де - К = КвКгрКпКдКред .

Підставляючи числа отримаємо: К = 12Кгр82,20,001 = 0,21Кгр

р(0,35р+1) (0,016р + 1) =0,21·Кгр

Для замкненої САК маємо систему диференційних рівнянь, що описують окремі елементи САК:

U0 = Кв( - )

Uп = КгрU0

Uдпр + 1) = Кп Uп (18)

р(Тмр+1) = Кд Uд

= Кред

Розв”язуючи систему (17) отримаємо диференційне рівняння розімкненої не корегованої системи:р(Тмр+1) ( Тпр + 1) + К = К

Підставляючи числа отримаємо:

р(0,35р+1) (0,016р + 1) + 0,21Кгр =0,21Кгр

Для похибки замкненої САК використовуємо систему диференційних рівнянь (18), враховуючи, що = - => = - .

Р(Тмр+1) ( Тпр + 1)( - ) + К ( - ) = К

р(Тмр+1) ( Тпр + 1) + К = р(Тмр+1) ( Тпр + 1)

Підставляючи числа отримаємо:

р(0,35р+1) (0,016р + 1) + К = р(0,35р+1) (0,016р + 1)

Делись добром ;)