Розрахунок цифрового лінійного тракту

курсовая работа

Перелік скорочень, умовних позначень

АСП

Аналогова система передачі

АЦМ

Апаратура цифрового мовлення

АЦО

Аналого-цифрове обладнання

ВГ

Вторинна група

ВЗПМ

Внутрішньо-зонова первинна мережа

МПМ

Міська первинна мережа

ДК

2-кабельна (схема організації звязку)

КП

Кінцевий пункт

МГПМ

Магістральна первинна мережа

НРП

Регенераційний пункт, що не обслуговується

НШПД

ОК

Низькошвидкісна передача даних

Однокабельна (схема організації звязку)

ОРП

Регенераційний пункт, що обслуговується

ОЦК

Основний цифровий канал

ПВ

Пункт виділення

ПГ

Первинна група

ПтГ

Пятирична група

РД

Регенераційна ділянка

СПМ

Сільська первинна мережа

СШПД

ТГ

Середньошвидкісна передача даних

Третична група

ТЛФ

ЧГ

Телефонний сигнал

Четверична група

ЦЛТ

Цифровий лінійний тракт

ЦСП

Цифрова система передачі

Кінцева апаратура передачі газетних смуг

Кінцевий пункт (КП)

Пункт транзиту

Регенераційний пункт, що обслуговується (ОРП)

Регенераційний пункт, не обслуговується (НРП)

Канал для передачі телефонних сигналів

Канал для передачі нетелефонної інформації (вказується біля стрілки): Т - тональна телеграфія (низькошвидкісна передача даних - НСПД); Ф - фототелеграфія; Д - середньошвидкісна передача даних (СШПД)

Апаратура цифрового мовлення

Обладнання цифрового лінійного тракту

(апаратура ІКМ-120)

Аналогово-цифрове обладнання (АЦО) для перетворення аналогових сигналів ВГ в цифрові для передачі їх по ЦЛТ

Аналогово-цифрове обладнання (АЦО) для перетворення аналогових сигналів ТГ в цифрові для передачі їх по ЦЛТ

ПГ

Обладнання індивідуального первинного (ПГ) перетворення

ВГ

Обладнання групового вторинного (ВГ) перетворення.

ТГ

Обладнання групового третинного (ТГ) перетворення.

ЧГ

Обладнання групового четвертинного (ЧГ) перетворення.

Делись добром ;)