Розробка методики оптимізації параметрів блокових завадостійких кодів за критерієм максимуму середньої відносної швидкості

дипломная работа

1.1 Одноконтурні системи з ЗВЗ

Розглянемо в якості одноконтурної системи систему з адресним перепопитом комбінацій з виявленими помилками ЗВЗ-АП

У системах з адресним перепопитом, як і в системах з накопиченням, комбінації блоку записуються в накопичувач і одночасно кодуються й передаються в канал звязку. На прикладі комбінації, що належать безлічі використовуваного коду ( тобто комбінації без помилок і з невиявляємими помилками), записуються в накопичувач, а комбінації, що не належать безлічі використаного коду ( тобто комбінації з виявляємими помилками), стираються. Їхньої адреси - умовні номери в блоці або номера регістрів накопичувача, на які вони повинні бути записані, - записуються в накопичувач адрес. По закінченню приймання блоку, якщо в ньому були комбінації з виявленими помилками, по каналу зворотного звязку передаються адреса комбінацій, у яких були виявлені помилки. У передавачі системи ці адреси записуються в накопичувач адрес. З накопичувача кодових комбінацій зчитуються відповідні комбінації, які кодуються й передаються в канал звязку. На прийманні комбінацій, що не містять виявляємих помилок, також записуються в накопичувач відповідно до адрес, що зберігаються в накопичувачі адрес. Процедура перепопиту повторюється доти, поки не будуть заповнені всі регістри прийомного накопичувача. При заповненні накопичувача посилає сигнал підтвердження приймання блоку. Після цього передавач запитує від ДІ новий блок і приступає до його передачі.

Імовірність помилкового приймання комбінації при адресному перепопиті рівна, якщо враховувати тільки помилки, що є наслідком впливу перешкод в основному каналі. Однак перешкоди в каналі зворотного звязку можуть привести до помилок при прийманні адрес і сигналу підтвердження блоку, що, у свою чергу, приводить до помилок виду заміни одних комбінацій блоку іншими, а також до випадань і вставкам блоків комбінацій. Ці помилки повинні враховуватися при розрахунку конкретних варіантів систем, тому що знайти вираження для розрахунку ймовірностей у загальному виді не можна, оскільки вони визначаються обраним способом передачі адрес.

Швидкість передачі системи з адресним перепопитом

(1.6)

Де tср - середній час, затрачуване на перепопити й очікування сигналу підтвердження при передачі одного блоку.

Розглянемо різновид системи з адресним перепопитом - систему з адресно-тимчасовим перепопитом. У цій системі на прийманні й передачі формується контрольні послідовності (КП), що полягають із нулів і одиниць, за допомогою яких здійснюється зчитування потрібних комбінацій з передавального накопичувача й запис на відповідні місця приймального накопичувача. Число розрядів КП рівно m, тобто числу комбінацій у блоці. Одиниці на відповідних місцях КП на передачі позначають номери тих комбінацій, які необхідно по черзі передавати у випадкові повторення, а одиниці КП на прийманні - номера тих регістрів прийомного накопичувача, у які слід почергово записувати прийняті повторно комбінації.

Спочатку контрольні послідовності в обох регістрах складаються з одних одиниць. Тому при першій передачі блоку по черзі передаються всі комбінації, а на прийманні комбінації, що належать безлічі використання коду, записуються в накопичувач. Одночасно в КП на цих місцях записуються нулі; у канал зворотного звязку передаються сигнали підтвердження. Відповідно до останніх записуються нулі в прийомний регістр КП. При виявленні помилки в комбінації вона стирається регістр, що відповідає, накопичувача цієї комбінації залишається вільним, на відповіднім місці регістру КП залишається 1. Отже, після закінчення передачі блоку з m комбінацій прийомному накопичувачі буде записано m1?m комбінацій і нулів у контрольних послідовностях на прийманні й передачі. При повторній передачі передаються лише комбінації блоку, відповідні до одиниць у контрольній послідовності. Повторення триває доти, поки на прийманні й передачі не будуть отримані КП, що полягають із одних нулів, після чого вони інвертуються й передається наступний блок.

Застосування контрольних послідовностей дозволяє спростити реалізацію адресного-перепопиту.

Делись добром ;)