Розробка методики оптимізації параметрів блокових завадостійких кодів за критерієм максимуму середньої відносної швидкості

дипломная работа

Висновки за розділом 2

3. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

  • 3.1 Опис обєкта розробки
  • 3.2 Оцінка ринку збуту
  • 3.3 Конкуренція
  • 3.4 Витрати на розробку продукту
  • 3.5 Оцінка ризику та страхування
  • 3.6 Фінансовий план
  • Делись добром ;)