Розробка системи автоматичного керування

курсовая работа

1.2 Принцип дії системи

На вході обертання задаваючої осі двигуна задається довільний закон для кута повороту за часом . той же самий закон кута повороту в часі має бути автоматично відтворений на виході системи, тобто на керованому обєкті: . Для цієї мети кут повороту на виході передається за допомогою валу зворотного звязку на вхід системи, де він віднімається з кута , це віднімання здійснюється за допомогою механічного диференціала. Якщо кут на виході не дорівнює куту на вході , то третій валик диференціала обернеться на різницю цих кутів (розузгодження). Пропорційне їй напруга U подається через підсилювач на дротяний двигун, який обертає вихідний вал системи. Якщо ж ., то двигун знеструмлений і обертання не буде. Отже, система увесь час працює на подавлення розузгодження , вирішуючи, таким чином, задачу відтворення на виході величини , що довільно задається на вході . Така система дозволяє при незначній потужності на вході управляти любими потужними або важкими обєктами.

Делись добром ;)