Розробка системи автоматичного керування

курсовая работа

1.4 Структурна схема системи. Передатні функції розімкненої та замкненої систем

Для більшої детальності, як працює даний пристрій і як взаємодіють його частини, побудуємо структурну схему спостерігаючої системи. Відображаємо основні блоки та звязки між ними.

Структурна схема спостерігаючої системи наведена на рис 1.4.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.1.4 Структурна схема дистанційної силової спостерігаючої системи

Підставимо передатні функції там отримаємо схему в повному вигляді (рис.1.5).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1.5 Структурна схема системи в розгорнутому вигляді

Знайдемо передатні функції замкненої та розімкненої системи:

де - передатна функція прямого каналу, - передатна функція замкненої системи.

Отже передатна функція замкненої системи спостерігаючої системи матиме вигляд:

Після підстановки коефіцієнтів та алгебраїчних операцій приведемо передатну функцію до наступного вигляду, розрахунки виконаємо за допомогою програми MatLab:

Transfer function:

56 s + 112

-----------------------------------------------

0.00045 s4 + 0.0528 s3 + 1.535 s2 + 57 s + 112

Передатна функція системи за похибкою наведена нижче:

,

звідси

.

Делись добром ;)