Розробка системи автоматичного регулювання пари при гранулюванні кормів

курсовая работа

6. Побудова ЛЧХ системи та визначення Кр управляючого елемента, який забезпечує 10 - 20 дб запасу стійкості по амплітуді системи

Логарифмічні частотні характеристики системи будують на основі частотної передаточної функції в розімкнутому стані записаної в показниковій формі

W(jw) = A(w) e(w)

де A(w) - амплітуда

ц(w) - аргумент функції.

A(w) = A1(w) A2(w) A3(w) A4(w) A5(w)

ц(w) = ц1(w)+ ц2(w)+ ц3(w)+ ц4(w)+ ц5(w)

де A1(w) A2(w) A3(w) A4(w) A5(w)- амплітуди функцій елементарних ланок;

ц1(w), ц2(w), ц3(w). ц4(w), ц5(w)- аргументи функцій елементарних ланок.

ЛАЧХ системи визначається за виразом

L(w) = 20log A(w)

Використовуючи передаточну функцію розімкнутої системи і прикладну програму Mathcad будуємо ЛЧХ системи.

Згідно завдання запас стійкості по амплітуді повинен бути в межах 10 - 20 дб, то потрібно ЛАЧХ L(w) підняти вверх на 12 дб і отримаємо ЛАЧХ L1(w) при якій запас стійкості буде становити 14 дб.

Для цієї ЛАЧХ визначаємо значення Кр за виразом

3.64 Кр = 20

Кр = 20/3.64 = 5.49451

автоматизація облік контроль гранулювання

Рис.6.1 Логарифмічна амплітудно-частотна характеристика (L(w)) і логарифмічна фазо-частотна характеристика (f(w)) САР подаючої суміші в гранулятор ОПК-2П

7. Побудова перехідного процесу САУ та визначення показників якості

Криву перехідного процесу будуємо використовуючи передаточну функцію замкнутої системи відносно керуючої дії з врахуванням нового значення Кр. Для побудови перехідного процесу застосовуємо прикладну програму MATLAB:

Рис. 7.1 Графік перехідного процесу

На основі кривої перехідного процесу рис. 7.1 можна визначити такі показники якості:

- час регулювання tр=65 с.

- коливальність n = 0

- перегулювання:

де h1 - усталене значення регульованої величини;

hmax - максимальне значення регульованої величини

8. Визначити середнє квадратичне відхилення на виході системи, якщо збудження має спектральну густину.

S()=

Wf(p)=-

2=

Використовуючи програму TAU 8 одержуємо:

==

Делись добром ;)