Розробка цифрових комбінаційних пристроїв та цифрових пристроїв з пам’яттю

курсовая работа

1.1 Цифрові комбінаційні пристрої

Пристрої, що оперують з двійковою (дискретною) інформацією, підрозділяються на два класи: комбінаційні і послідовнісні (часові). [1]

Комбінаційні пристрої характеризуються відсутністю памяті. Сигнали на їх виходах у будь-який момент часу однозначно визначаються поєднанням сигналів на входах і не залежать від попередніх станів. Схемними ознаками таких пристроїв служить відсутність ланцюгів зворотного звязку, тобто замкнутих петель, для проходження сигналів з виходів на входи. Комбінаційні пристрої характеризуються великою різноманітністю, проте серед них можна виділити ряд типових, таких, що найчастіше зустрічаються на практиці. До них відносяться суматори, дешифратори, шифратори, перетворювачі кодів, мультиплексори, демультиплексори, схеми порівняння код та інші.

Делись добром ;)