Розробка цифрових комбінаційних пристроїв та цифрових пристроїв з пам’яттю

курсовая работа

1.2 Цифрові пристрої з памяттю

Цифрові пристрої з памяттю відносяться до класу послідовнісних пристроїв в яких значення вихідних сигналів визначаються як значеннями вхідних сигналів в даний момент часу, так і передісторією зміни вхідних сигналів. Для цих пристроїв характерним є те, що при одних і тиx же значеннях вхідних сигналів вихідні сигнали можуть мати різні значення. До основних типів таких пристроїв відносяться трігери і більш складні пристрої, що реалізовуються на їх основі: ретистри, лічильники, розподільники, запамятовуючі пристрої та ін.

Делись добром ;)