Розробка цифрового фільтру методом частотної вибірки

курсовая работа

1.3 Цифрові фільтри з кінцевими імпульсними характеристиками

Фільтром з кінцевою імпульсною характеристикою (КІХ-фільтром) є такий фільтр, у якого імпульсна характеристика h(n)=0 для значень n<N1 та n>N2, де N2 і N1 - деякі цілі константи кінцевого значення. Для фільтрів, що фізично реалізуються, константа N1=0. КІХ-фільтри досить широко застосовуються на практиці, бо мають такі властивості:

Для фільтрів, що фізично реалізуються, константа N1=0. КІХ-фільтри досить широко застосовуються на практиці, бо мають такі властивості:

- легко ситезувати фільтр з лінійною фазовою характеристикою.

- побудова схеми фільтра може бути як не рекурсивного так і рекурсивного типу.

- КІХ-фільтри, що реалізуються за не рекурсивною схемою завжди стійкі.

Недоліки КІХ-фільтрів:

1. Точна апроксимація частотної характеристики фільтра з гострими зрізами потребує імпульсної характеристики з великим значенням числа відліків;

2. Затримка у КІХ-фільтрах з лінійно-фазовою характеристикою не завжди дорівнює цілому числу інтервалів дискретизації, що на практиці може викликати деякі труднощі.

Делись добром ;)