Синтез лінійної неперервної системи автоматичного управління

курсовая работа

2.7 АФЧХ розімкненої системи

Між формулами для обчисленні передатної функції замкнутої імпульсної САК і неперервної САК існує певна аналогія. Зокрема, при обчисленні передатної функції імпульсної САК з одиничним негативним зворотним звязком справедливо правило: передатна функція системи дорівнює передатної функції прямого ланцюга, діленої на одиницю плюс (при одиничному відємному зворотному звязку) передатна функція розімкнутої системи.

Рисунок 2.10 - Схема розімкненої системи

Рисунок 2.11 _ АФЧХ розімкненої системи

Делись добром ;)