Синтез цифрових комутаційних систем

курсовая работа

2.5 Розрахунок кількості точок комутації просторових комутаційних полів такої ж структури та ємності, як цифрові комутаційні поля в п.2.4

Структурна схема просторового еквіваленту чотирьохланкового комутаційного поля зображена на рис.2.6

Рис.2.6 Структурна схема еквівалентного просторового комутаційного поля

Кількість точок комутації визначається як:

(2.11)

Делись добром ;)