Система вимірника струмів

курсовая работа

1. Аналіз поставленої задачі

У курсовому проекті буде розроблятись пристрій на основі мікроконтролера ATmega16 з напругою живлення 3,3В. Потрібно виміряти струм у діапазоні від 0 до 2 А за допомогою мікросхеми MAX4173T,обробити сигнал з неї та відобразити його на РКІ ВС1602А фірми Bolymin.

Пристрій складається із наступних блоків:

- блок датчику та формування сигналу;

- пристрій керування;

- блок відображення інформації;

Структурна схема пристрою приведена на рисунку 1.1

Рис. 1.1 - Блок-схема пристрою.

Делись добром ;)