Вплив ліній електропередач на волоконно-оптичний кабель

курсовая работа

1.4 Вибір системи передачі

Згідно із завданням кількість ПЦП 630, вибираємо SТМ-16.

Таблиця 1 - Характеристика апаратури

STM-16

Число цифрових потоків

Е1 1008

Швидкість оптичного стику, Мбит/с

2500

Середня вихідна потужність, дБм

-3

0

2

2

Мінімальна чутливість приймача, дБм

-27

-28

-27

-29,5

Ширина спектральної лінії випромінювання Дл , нм

<1

<0,6

<1

<0,6

Максимальна хроматична дисперсія к ук , пс/нм, на ЕКД

10500

Делись добром ;)