Цифрова обробка моделі суміші сигналів на фоні завад в середовищі MATLAB

курсовая работа

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ФНЧ - фільтр нижніх частот

ФВЧ - фільтр верхніх частот

СФ - смуговий фільтр

НЦФ - нерекурсивний цифровий фільтр

РЦФ - рекурсивний цифровий фільтр

КІХ-фільтр - фільтр з кінцевою імпульсною характеристикою

НІХ-фільтр - фільтр з нескінченною імпульсною характеристикою

АЧХ - амплітудно-частотна характеристика

ФЧХ - фазочастотна характеристика

SPTool - Signal Processing Tool - інтерактивне середовище для цифрової обробки сигналів

FIR - finite impulse response filter - КІХ-фільтр

IIR - infinite impulse response filter - НІХ-фільтр

Equiripple FIR - КІХ-фільтр оптимальної фільтрації Чебишева

Least Square FIR - КІХ-фільтр найменших квадратів

Chebyschev IIR - НІХ-фільтр Баттерворта

Chebyschev IIR - НІХ-фільтр Чебишева

Lowpass - фільтр нижніх частот

Highpass - фільтр верхніх частот

Bandpass - смуговий фільтр

F1 - частота першого сигналу

F2 - частота другого сигналу

U1 - амплітуда першого сигналу

U2 - амплітуда другого сигналу

Uz - амплітуда шуму

Sampling Frequency (Fs) - частота дискретизації

Fp - гранична частота смуги пропускання фільтру;

Fs - гранична частота смуги затримки;

Rp - пульсації (нерівномірність) АЧХ в смузі пропускання;

Rs - подавлення сигналу в смузі затримки.

F3db - частота зрізу фільтра

FFT - швидке перетворення Фурє

Nfft - кількість відліків вихідного сигналу при Welch-перетворенні

Nwind - довжина реалізацій розбиттів вихідного сигналу (ширина вікна)

Order - порядок фільтру

Делись добром ;)