Дослідження поляризаційних характеристик тонких плівок нітрид титана і прополісу

магистерская работа

Список умовних позначень, термінів та скорочень

ГК - гетеро контакт

Р - прополіс

СРР - спиртовий розчин прополісу

eV - електрон вольт

ПВ - плівковий варіант

ВАХ - вольтамперна характеристика

ВФХ - вольт-фарадна характеристика

л - довжина хвилі

у - електропровідність

плівка нітрид прополіс випромінювання

Делись добром ;)