Лабораторний стенд "Мікропроцесорні регулятори"

контрольная работа

1.2 Структура лабораторного стенда

Лабораторний стенд відтворює в мініатюрі АСК ТП на прикладі простих фізичних моделей технологічних обєктів-імітаторів (ТКО №10,11,12).

1 - мікропроцесорний терморегулятор МТР-8-13; 2 - регулятор мікропроцесорний МІК-21-03; 3,4 - технологічні обєкти імітатори технологічних процесів; 5 - вимикач живлення; 6 - перемикач режиму відображення температури в лабораторії.

Рис. 1.1 - Зовнішній вигляд навчального лабораторного стенда

Даний лабораторний стенд включає в себе 2 мікропроцесорних регулятори МТР-8-13 і МІК-21-03. В комплекті до регуляторів ідуть клемно-блочні зєднувачі (КБЗ) для підключення датчиків і виконавчих механізмів. До терморегулятора МТР-8-13 ідуть КБЗ-24-03 та КБЗ-30Р-01 (позначка 1, рис 1.2). До регулятора МІК-21-03 - КБЗ-24-02(позначка 2, рис. 1.2). Три обєкти імітатори (ТКО №10,№11, №12), що входять у даний стенд монтуються таким чином, що ТКО №10 розташовується на верхній поличці поворотної панелі, а один з обєктів ТКО №11 або ТКО №12 - на нижній поличці. Також окремо виведений і доступний для підключення до одного з регуляторів термометр опору ТСМ 50М (позначка 3, рис. 1.2), що призначений для вимірювання робочої температури в лабораторії.

1 - КБЗ-24-03 та КБЗ-30Р-01; 2 - КБЗ-24-02; 3 - термометр опору ТСМ 50М

Рис. 1.2 - Задній вигляд поворотної панелі

АСК має ієрархічну структуру з трьома рівнями керування:

- технологічні керовані обєкти (моделі обєктів імітаторів з давачами та виконаючими пристроями);

-локальний рівень керування (мікропроцесорні регулятори МТР-8-13 та МІК-21-03)

- верхній рівень керування - автоматизоване робоче місце (АРМ) дослідника.

Делись добром ;)