Автомат світлових ефектів на мікроконтролері AVR

курсовая работа

2. Розробка схем структурної, принципової та алгоритму роботи програми

Для забезпечення алгоритму роботи мікропроцесорного пристрою сигналізації семисегментного індикатора була розроблена структурна схема (рисунок 2.1).

На рис 2.1 VD1-VD8 - лінійка світлодіонів для виведення режимів світлосигнальної індикації, SB1, SB2 - кнопки, як засоби керування вказаними режимами, МК - мікроконтролер, в якому задіяні два порти введення/виведення для взаємодії з засобами керування.

Рисунок 2.1 - Структурна схема мікропроцесорного пристрою керування лінійкою світлодіодів

Згідно структурної схеми було розроблена принципова схема мікропроцесорного керування лінійкою світлодіодів. (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 - Схема електрична принципова мікропроцесорного керування лінійкою світлодіодів

Умовні позначення на рисунку 2.2: SB1 - кнока 1; SB2 - кнока 2; R1-R8 - активні опори; VD0- VD7 - світлодіоди.

При подачі живлення всі діоди засвічуються і гаснуть з затримкою в 2 секунди. При натисканні кнопки 1 встановлюеться 2 режим роботи і діоди засвічуються в послідовності VD 0, VD 7, VD 1, VD 6, VD 2, VD 5, VD 3, VD 4. При натисканні кнопки 2 встановлюеться 3 режим роботи і діоди засвічуються в зворотній послідовності.

Алгоритм роботи пристрою виведення сигналізації на лінійку світлодіодів представлений на рис. 2.3.

Рисунок 2.3 Алгоритм роботи пристрою виведення сигналізації на лінійку світлодіод

Делись добром ;)