Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

реферат

8. Організація роботи лічильника електроенергії «Меркурій 230 AR»

GSM-шлюз «Меркурій 228» призначений для організації видаленого доступу до пристрою або групи пристроїв оснащених послідовними інтерфейсами RS-485. Він включається в мережу пристроїв, зєднаних інтерфейсним кабелем і забезпечує дистанційний доступ до кожного приладу даної мережі по каналу GSM. В цілях якнайповнішого використання пропускної спроможності звичайного голосового каналу системи звязку стандарту GSM, шлюз реалізує пакетний режим обміну даними, з попередньою буферизацією інформаційних пакетів, що приймаються програмним забезпеченням диспетчерського пункту. GPS - це абревіатура загальноприйнятої назви глобальних навігаційних супутникових систем визначення місцеположення (Global Position System). Супутникова система стеження включає групу низькоорбітальних навігаційних супутників, наземні засоби стеження і управління а також засоби безпровідної передачі даних, які використовує GPRS - модуль. Отже лічильник - комунікатор ініціативно передає інформацію по каналу GPRS (SMS) на сервер адміністратора комерційного обліку. По замовчуванню лічильник здійснює цю операцію кожні 30 хвилин. Комунікатор автоматично встановлює порядковий номер лічильника і його IP - адресу на сервері. В цілях захисту від несанкціонованого доступу і проникнення вірусів у мережу доступ до GPRS - приладу закритий (в даному випадку до комунікатора).

Делись добром ;)