Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

реферат

15.1 Підсистема збору інформації і обміну із зовнішніми системами

Підсистема включає:

Комунікаційний сервер. Сервер забезпечує автоматичне паралельне опитування приладів обліку по тимчасовому циклу, з використанням різних каналів звязку (канал по електромережах, радіоканал, комутований провідний або GSM канал) і різного комутаційного устаткування власного виробництва і сторонніх виробників. Комунікаційний сервер забезпечує синхронізацію часу з часом системи, зчитування даних з приладів обліку і журналу подій, проводити розрахунок енергоресурсів з урахуванням тарифних коефіцієнтів, діагностику працездатності каналів звязку, приладів обліку. Комунікаційний сервер підтримує інтерфейс прямого доступу до приладу обліку з системи верхнього рівня (за наявності прав доступу у користувача до даної операції), передачу команд зміни календаря вихідних і святкових днів. Комунікаційний сервер взаємодіє з OPC сервером архівації даних по HDA інтерфейсу, з OPC сервером передачі даних по DA інтерфейсу.

OPC сервер передачі даних - забезпечує міжсистемний обмін інформацією при необхідності побудови багаторівневої системи АСКОЕ або для забезпечення передачі інформації в режимі «мякого реального часу» в диспетчерську систему житлово-експлуатаційної служби.

Делись добром ;)