Автоматизована система управління відеоспостереженням

курсовая работа

ВИСНОВОК

В ході курсового проекту було розглянуто системи відеоспостереження, їх характеристики та область застосування, розглянуто загальну структуру керування. Розроблено відповідне програмне забезпечення у системі автоматизованого проектування Trace Mode.

У розділі "Характеристики області та обєкта дослідження" було розглянуто аналогові та цифрові системи відеоспостереження. Цифрові системи, на відмінну від аналогових, є: високоякісними, простими, надійними, гнучкими і адаптивними системами, що мають можливість отримувати високоякісне зображення та передавати його у вигляді цифрового сигналу. До недоліків відносять значні витрати на обслуговування та встановлення даних систем.

Програмна система, Trace Mode дає можливість реагувати на сигнали (зображення) після того як їх зафіксувала камера.

Зараз досить часто використовуються інтелектуальні системи відеоспостереження, які приймають відеосигнал, обробляють його та самостійно приймають оптимальне рішення по забезпеченню безпеки обєкта. Використання відеокамер надає оператору можливість одночасно бачити на екрані відеомонітора зображення з достатньо віддалених місць.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Глонь О.В., Дубовой В.М., Мітюшкін Ю.І. Компютеризовані системи керування: Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 157с.

2. Владо Дамьяновски "CCTV. Библия охранного телевидения", Пер. с англ. - М.: ООО "ИСС", 2002. - 352с.

3. Олейник И.В. Об особенностях применения ИК-прожекторов. Тест, // Системы безопасности. - № 5, 2005. - 200с

4. Чура Н.И. Инфракрасная подсветка при теленаблюдении. // Специальная техника - №1, 2000. - 250с

5. Чура Н.И. Мифы и реальность ночного видеонаблюдения // Специальная техника. - № 6, 2006. - 230с.

6. Пьявченко Т.А. Проектирование АСУТП в SCADA-системе. - Таганрог, 2007. - 78с.

7. Руководство пользователя Трейс Моуд. Версия 5.0. М.: AdAstra Research Group, Ltd, 2000. - 814c.

Делись добром ;)