Автоматизоване управління системою тестування працездатності радіоелектронних пристроїв

курсовая работа

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ

АСУ - автоматизована система управління,

ПУ - панель управління,

ТЗ - технічне завдання,

САПР - система автоматизованого проектування,

ДП - друкована плата,

ЕРЕ - електрорадіоелементи,

РЕА - радіоелектронні апарати,

ТБ - техніка безпеки,

SMD - surface mounted device.

Делись добром ;)